Rrjeti i Organizatave të Kulturës në Prizren

RrOK PRIZREN

Kontakti

ADRESA
Rrjeti i Organizatave të Kulturës – RrOK Prizren

Sahat Kulla nr.24, 20000 Prizren

E-MAIL
[email protected]

TEL
029 222 131

Kalendari Kulturor i Prizrenit 2014

DEKLARATË E ORGANIZATAVE TË KULTURËS NË PRIZREN

Refuzojmë lëmoshat e Komunës për ngjarjet kulturoremë shumë

FALEMNDERIM

Kryesia e Rrjetit të Organizatave të Kulturës në Prizren sot e morri lajmin që SHKA "Agimi" ka vendosur të largohet nga rrjeti, meqenëse "synon të shkoj drejt profesionalizmit dhe e sheh si pengesë pjesëmarrjen e mëtejme në rrjet."më shumë

Reagim i RrOK PZ për obeliskun "Unë e dua Prizrenin - I love Prizren"

më shumë
previous

1-3 Nga 16

next